Month: April 2021

Adapter Pattern

Structural Pattern (nhóm cấu trúc) : các giải pháp giúp chúng ta sử dụng đối tượng (objects) và các lớp (classes) trong các cấu trúc...

Debug React

Khi viết bất kì một chương trình nào thì việc có bug là một điểu không thể tránh khỏi  và việc debug là không thể...

Custom Constructor Functions

Custom Constructor Functions Ngoài việc khởi tạo một object trong javascript bằng object literal (var x = {}) pattern và các hàm tạo có sẵn...

Tìm hiểu NGINX và Apache

I, Giới thiệu NGINX và Apache là 2 web server (máy chủ web) phổ biến và đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Trước...

Giới thiệu Decorator pattern

1. Vấn đề Khi phát triển phần mềm việc thêm hành vi (method) cho object thường xảy ra. Để giải quyết vấn đề này ta...

Giới thiệu Builder pattern

Trong thực tế, đôi khi chúng ta cần tạo object phức tạp chứa nhiều data member. Các data member này có thể là các kiểu...
Scroll Up