Phỏng vấn lương 50 củ có gì vui?

Xin chào mọi người, đây là blog đầu tiên của mình. Vậy là đã đầu năm rồi nhỉ, đầu năm là lúc thích hợp nhất để ̶đ̶̶i̶ ̶p̶̶h̶̶ỏ̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶ấ̶̶n̶ cố gắng hơn trong công việc đấy nhỉ. Đùa thôi, làm gì có nơi nào tốt hơn Flinters nữa ☺️ Chuyện là trước khi gia nhập … Continue reading Phỏng vấn lương 50 củ có gì vui?