Day: February 7, 2014

Ruby API with Sinatra

Để viết API có rất nhiều cách để viết bạn có thể tạo vởi rails project. Nhưng ở đây mình xin giới thiệu với mọi...

[Blogging Rails] Mở Đầu

I. Giới Thiệu 1. Ruby on Rails Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro...
Scroll Up