Category: Diary

tản mạn Năng lực giải trình

bài viết thể hiện quan điểm cá nhân viewer discretion is advised tiếp theo bài trước VIII. Những hạn chế vận hành: năng lực giải trình...

Một lần tập vẽ (case study)

Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên, một BrSE không chỉ cần đối ứng các công việc dự án mà còn phải đóng nhiều vai trò khác...

Một chuyến cài WAF

Trước yêu cầu nâng cao tổng thể tính bảo mật từ tập đoàn, vừa qua dự án chúng tôi cũng triển khai một vài biện...

Hồi ức về bà

“Nhớ hoài nhớ mãi bà ơi! Nhớ cây gậy gỗ, nhớ đời còn đây Tóc sương muối bạc giờ này Tình yêu thương ấy còn...

“Ngày xưa có một chuyện tình”

“Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa Như rằm chờ một nửa của vầng trăng Như câu hỏi đợi một người để hỏi Bạn...

DU XUÂN ẤT MÙI 2015

“Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Trên tinh thần ăn chơi như thế, công ty đã tổ chức một chuyến du xuân đầu năm, cầu...
Scroll Up