Category: Diary

“Ngày xưa có một chuyện tình”

“Khuyết một nửa tôi đợi chờ một nửa Như rằm chờ một nửa của vầng trăng Như câu hỏi đợi một người để hỏi Bạn...

DU XUÂN ẤT MÙI 2015

“Tháng giêng là tháng ăn chơi”. Trên tinh thần ăn chơi như thế, công ty đã tổ chức một chuyến du xuân đầu năm, cầu...

Nghề Tester

Lần đầu tiên được viết blog trong lòng có chút hồi hộp 🙂 .Vốn là người ko thích tự sự tôi ít khi chia sẻ tâm...
Scroll Up