1. String là gì? Chúng ta chắc hẳn đã rất quen thuộc với String khi code Java. Với định nghĩa String từ Oracle như sau:...