Tag: android

Android: Google Maps

Mở đầu Xin chào! Tôi biết bạn đấy… Tôi biết chắc rằng hàng ngày bạn đang sử dụng rất nhiều dịch vụ có liên quan...

Ngôn ngữ Kotlin cơ bản – Phần 2

Đây là phần hai trong loạt bài hướng dẫn về ngôn ngữ lập trình Kotlin cơ bản. Tôi không dài dòng nữa, chúng ta bắt...

Android blog: Fragment

Giới thiệu Fragment biểu diễn một hành vi hay một phần giao diện người dùng trong một Activity. Fragment được đặt trong Activity và chúng...

Android blog: Activity

Giới thiệu Activity là một thành phần ứng dụng cung cấp một màn hình mà người dùng có thể tương tác. Mỗi Activity trong ứng...

Android blog: TextView and Button

Mở đầu Chắc hẳn bạn đã thấy trong ứng dụng Android bất kỳ đều có những dòng chữ hiển thị nội dung, thông tin hay...

Android blog: Basic layout

Mở đầu Sau khi bạn đã tạo thành công project đầu tiên, xin mời theo dõi tiếp bài blog này của tôi để hiểu thêm...

Android blog: Android Studio IDE

Mở đầu Khi tôi bắt đầu lao vào Android, tôi thấy mọi người đều sử dụng Eclipse IDE cho việc coding. Tôi biết đến Eclipse từ...

Android blog: Install environment

Mở đầu Sực nhớ ra là trang blog của công ty mình chưa có bài nào hướng dẫn cài đặt các công cụ cần thiết...
Scroll Up