Category: Scala

Tối ưu hoá trong Scala

Trong bài viết này mình sẽ liệt kê một số vấn đề thường gặp trong Scala khiến cho code chạy chậm và cách giải quyết....

Dùng scala để crawler dữ liệu

Xin chào, mình là Thắng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng scala để crawler dữ liệu từ website, mà cụ thể ở...

Understanding extensions method in Scala

Extension Method in Scala import scala.concurrent.duration._ class SampleActor extends TaskExecutorBase { val taskTimeout = 10.seconds def doTask(task: Task): Unit = { println("Sample task start.") ......

Streams trong Scala

Stream là gì? Một stream giống như một list, ngoại trừ việc các phần tử của nó có tính lazy. Do vậy mà stream có...

Functional programming in Scala

Functional Programming focuses on using functions as the basic units to construct the whole program. As a first step to get an insight into Functional...

The SBT Tutorial

Welcome to my first blog. As you known, while working with progamming langues, one of the tools that you have to get used to is...

ScalikeJDBC – Phần 2

1. Giới thiệu Trong phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách cài đặt ScalikeJDBC đi kèm với Play2 Framework, các phép toán trong...
Scroll Up