Category: Scala

Regular Expression in Scala

Regular Expression Regular Expression là các patterns được sử dụng để so sánh các tổ hợp ký tự trong chuỗi hay còn hay được gọi...

Implicit in Scala

1. Implicit conversion Cách thức hoạt động: Đầu tiên compiler sẽ compile code, nhưng sẽ gặp lỗi type errors. Trước khi kết thúc việc compile,...

String vs StringBuilder vs StringBuffer in Java

Khi làm việc với chuỗi trong Java chúng ta có 3 options: String, StringBuilder, StringBuffer. Với String là immutable. Khi một chuỗi String được tạo...

JVM GC cho người chưa biết

Mục đích của bài viết. Vào một ngày đẹp trời, một nhóm bạn trẻ vào hỏi tôi, một anh supporter, vào tư vấn giúp nhóm...

Stream Processing with ZIO stream

ZIO ZIO là một Functional Effect System, được cho là sự kết hợp của Reader, Either và Future: ZIO[R, E, A] ≅ R => Either'[E,...

Tối ưu hoá trong Scala

Trong bài viết này mình sẽ liệt kê một số vấn đề thường gặp trong Scala khiến cho code chạy chậm và cách giải quyết....

Dùng scala để crawler dữ liệu

Xin chào, mình là Thắng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng scala để crawler dữ liệu từ website, mà cụ thể ở...
Scroll Up