Tag: Python

Đừng sử dụng CSV nữa !

Là một người làm việc với Data từ lâu, nhưng 2 năm trở lại đây tôi mới tiếp cận với Pandas và hệ thống sử...

Tập code python Slack bot đơn giản

Như bài trước đã trình bầy, kế hoạch Slack bot của tôi đang hết sức chơi vơi không biết tiến thoái thế nào. Đúng lúc...

Django – User and authentication

Xin chào mọi người, tiếp tục series về Django framework của team, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đến User và authentication nhé! User...

Django – App, URL and Template

Hé lô mọi người, ở số này hãy cùng Django-er tìm hiểu về Apps , URLs và Templates trong Django Framework nhé ? Apps Mọi...

Tổng quan về NumPy

NumPy là gì? NumPy là một thư viện Python hỗ trợ người dùng trong việc thực hiện các phép toán đại số. Hơi trừu tượng...
Scroll Up