Tag: septeni

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 7)

Nguyên tắc 14: Tuyển dụng cấp dưới giỏi hơn mình Giả sử bạn đang phỏng vấn và đây là vòng cuối, chỉ còn 2 ứng...

Vè Septech

Nghe vẻ vè ve Nghe vè Septech Vốn thường đi lệch So với mọi nhà Mùa Corona Nơi nơi cắt giảm Septech lạ lắm Phụ...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 3)

Nguyên tắc 5: Luôn đặt mục tiêu cao (Stretch)  Nguyên tắc kinh doanh thứ hai là “Stretch”. Stretch là từ chỉ hoạt động kéo căng...

Sử dụng cache khi bạn có thể?

Cache tại sao không? Các  developer chắc ai cũng biết đến cache và cũng ít nhiều đã sử dụng cache trong hệ thống của mình....
Scroll Up