Category: Kotlin

Ngôn ngữ Kotlin cơ bản – Phần 2

Đây là phần hai trong loạt bài hướng dẫn về ngôn ngữ lập trình Kotlin cơ bản. Tôi không dài dòng nữa, chúng ta bắt...

Tổng quan về Kotlin

1. Kotlin là gì? Kotlin là ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh, chạy trên máy ảo JVM, được tạo ra bởi JetBrains. Cái tên Kotlin...
Scroll Up