Tag: Scala

Làm quen với Akka Streams

Nếu bạn đã và đang xài ngôn ngữ Scala thì ắt hẳn bạn sẽ biết đến thư viện Akka. Akka là một thư viện rất...

Scala part 4: Don’t miss these rules

Hi everyone, Today, I write the last part of Scala seriese. It includes somethings basic about Scala coding rules from this site http://docs.scala-lang.org/style Indentation Indentation...

Dùng scala để crawler dữ liệu

Xin chào, mình là Thắng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng scala để crawler dữ liệu từ website, mà cụ thể ở...

Understanding extensions method in Scala

Extension Method in Scala import scala.concurrent.duration._ class SampleActor extends TaskExecutorBase { val taskTimeout = 10.seconds def doTask(task: Task): Unit = { println("Sample task start.") ......

The SBT Tutorial

Welcome to my first blog. As you known, while working with progamming langues, one of the tools that you have to get used to is...

ScalikeJDBC – Phần 2

1. Giới thiệu Trong phần 1, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách cài đặt ScalikeJDBC đi kèm với Play2 Framework, các phép toán trong...

ScalikeJDBC – Phần 1

1. Giới thiệu Như chúng ta đã biết, ScalikeJDBC là một thư viện kết nối cơ sở dữ liệu dành cho ngôn ngữ lập trình...

Scala Performance Basic (part II)

This post is a continuation of the previous post: https://labs.flinters.vn/scala/scala-optimization-pitfalls-part-i/ (the title was changed to fit the purpose better) In previous post, we have examined...
Scroll Up