Category: Devops

Tìm hiểu NGINX và Apache

I, Giới thiệu NGINX và Apache là 2 web server (máy chủ web) phổ biến và đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Trước...

Giới thiệu về Dockerfile

Dockerfile là gì Dockerfile có thể hình dung như một script dùng để build các image trong container. Dockerfile bao gồm các câu lệnh liên...

Vì sao Precog chọn Fargate?

Ở phần trước tôi đã giới thiệu về AWS Lambda và CloudWatch được sử dụng trong dự án Precog. Phần này, chúng ta sẽ tiếp...

Cloud audit hay kiểm soát trên cloud

Tại sao cần kiểm soát (audit)? Với con người, mắc lỗi, gặp sai lầm là một phần của cuộc sống. Từ sai lầm gặp phải,...

Giới thiệu về AWS CloudFormation

Nếu đã từng làm việc trên AWS (Amazon Web Service) – môi trường cloud computing của Amazon – có thể bạn sẽ cần nhiều tới...

Giới thiệu Docker

Gần đây Docker đang được thảo luận và gây được nhiều chú ý trong cộng đồng công nghệ trên thế giới, với nhiều hứa hẹn...
Scroll Up