Tag: cakePHP

The new MCVH convention

Paul Dinh Quoc-Dat (November 2013)   We web developers all have known about the MVC convention, however, by the recent changes in programming ideology have...

Sử dụng cache khi bạn có thể?

Cache tại sao không? Các  developer chắc ai cũng biết đến cache và cũng ít nhiều đã sử dụng cache trong hệ thống của mình....
Scroll Up