Tag: docker

Vì sao Precog chọn Fargate?

Ở phần trước tôi đã giới thiệu về AWS Lambda và CloudWatch được sử dụng trong dự án Precog. Phần này, chúng ta sẽ tiếp...

Giới thiệu Docker

Gần đây Docker đang được thảo luận và gây được nhiều chú ý trong cộng đồng công nghệ trên thế giới, với nhiều hứa hẹn...
Scroll Up