Tag: Akka

Làm quen với Akka Streams

Nếu bạn đã và đang xài ngôn ngữ Scala thì ắt hẳn bạn sẽ biết đến thư viện Akka. Akka là một thư viện rất...

Giao tiếp trong akka actor

I) Akka actor 1) Thư viện akka actorAkka Actor là một thư viện mã nguồn mở được phát triển nhằm giúp các lập trình viên...
Scroll Up