Category: TechNote

Thuật Toán Trong ChatGPT (phần 1)

1. Bối cảnh Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Microsoft đã thông báo rằng họ được cấp phép độc quyền sử dụng GPT-3 cho các...

Apache Airflow & DAGs by Examples

Introduction The world is undergoing a huge transformation called Digital Transformation (DX), in which previously manual workflows are being turned into automated versions. To accommodate...

Bug & Cách report bug hiệu quả

Hiệu quả, thử suy nghĩ xem như thế nào thì được cho là hiệu quả? Là làm sao nêu lên được vấn đề đang gặp...

Regex cơ bản

Điều gì khiến bạn quan tâm tới Regex Regex về cơ bản là một string, abcd là một regex, ^\d\d+.*\w+ cũng là một regex. Regex...
Scroll Up