Category: Company

tản mạn Năng lực vận hành #1

bài viết thể hiện quan điểm cá nhân viewer discretion is advised Như đã phân tích trong bài trước: Năng lực trả lời các câu hỏi...

giao tiếp qua Slack

Hiện tại, việc giao tiếp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nhiều loại công việc khác nhau. Cùng với xu thế đó, ngày...

tản mạn Năng lực giải trình

bài viết thể hiện quan điểm cá nhân viewer discretion is advised tiếp theo bài trước VIII. Những hạn chế vận hành: năng lực giải trình...

Một lần sửa diễn đạt

Trong công việc, tôi thường chia sẻ với đồng nghiệp là khi giao tiếp mình nên diễn đạt ngắn gọn và rõ ràng. Khi giao...

Một lần tập vẽ (case study)

Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên, một BrSE không chỉ cần đối ứng các công việc dự án mà còn phải đóng nhiều vai trò khác...

Một chuyến cài WAF

Trước yêu cầu nâng cao tổng thể tính bảo mật từ tập đoàn, vừa qua dự án chúng tôi cũng triển khai một vài biện...
Scroll Up