Category: Company

Một chuyến cài WAF

Trước yêu cầu nâng cao tổng thể tính bảo mật từ tập đoàn, vừa qua dự án chúng tôi cũng triển khai một vài biện...

một chuyến đi biển (Hua hin 2022)

Nhân dịp công ty khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi nhiều hơn đồng thời được hội bạn pháp đàm rủ rê,  đầu tháng vừa rồi...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 10)

Nguyên tắc 20. Thử phản biện lại một tiền lệ Trong hoạt động kinh doanh, chúng ta thường được lưu ý về nhiều loại quy...

Hệ thống khái niệm và Việc học

Như đã phân tích, ngôn ngữ thông thường có một hạn chế mang tính nội tại. Điều này dẫn đến một hệ quả tương đối hiển...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 9)

Nguyên tắc 18. Công tư phân minh “Lãnh đạo công ty không phân minh” là 1 trong “5 nguyên nhân khiến công ty phá sản”...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 8)

Nguyên tắc 16. Đôi khi phải mang trong mình nhiều nhân cách Trên thế giới có rất nhiều các trường phái về lãnh đạo, nhìn...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 7)

Nguyên tắc 14: Tuyển dụng cấp dưới giỏi hơn mình Giả sử bạn đang phỏng vấn và đây là vòng cuối, chỉ còn 2 ứng...

Những ngày đầu vào làm Septech

Phần1: Đi phỏng vấn  Hôm đầu tiên đi phỏng vấn ở Septech. Đợt đó công ty mình vẫn còn ở tòa Việt á.Nếu ai từng...
Scroll Up