Category: Company

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 10)

Nguyên tắc 20. Thử phản biện lại một tiền lệ Trong hoạt động kinh doanh, chúng ta thường được lưu ý về nhiều loại quy...

Hệ thống khái niệm và Việc học

Như đã phân tích, ngôn ngữ thông thường có một hạn chế mang tính nội tại. Điều này dẫn đến một hệ quả tương đối hiển...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 9)

Nguyên tắc 18. Công tư phân minh “Lãnh đạo công ty không phân minh” là 1 trong “5 nguyên nhân khiến công ty phá sản”...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 8)

Nguyên tắc 16. Đôi khi phải mang trong mình nhiều nhân cách Trên thế giới có rất nhiều các trường phái về lãnh đạo, nhìn...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 7)

Nguyên tắc 14: Tuyển dụng cấp dưới giỏi hơn mình Giả sử bạn đang phỏng vấn và đây là vòng cuối, chỉ còn 2 ứng...

Những ngày đầu vào làm Septech

Phần1: Đi phỏng vấn  Hôm đầu tiên đi phỏng vấn ở Septech. Đợt đó công ty mình vẫn còn ở tòa Việt á.Nếu ai từng...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 5)

  Nguyên tắc 10: Duy trì nhiệt huyết Nguyên tắc kinh doanh thứ 6, đó là “Nhiệt huyết”. Trong kinh doanh, cần có năng lực...

Thuế và Bảo hiểm

Trong môi trường công ty ngày càng phát triển đồng thời các bạn trẻ mới lần đầu được làm trong một công ty tâm cỡ...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 4)

Nguyên tắc 7: Đầu tiên là hãy đi trên vương đạo. Hãy Fair, không thành công cũng thành nhân Nguyên tắc thứ 4 của người...
Scroll Up