Category: Company

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 5)

  Nguyên tắc 10: Duy trì nhiệt huyết Nguyên tắc kinh doanh thứ 6, đó là “Nhiệt huyết”. Trong kinh doanh, cần có năng lực...

Thuế và Bảo hiểm

Trong môi trường công ty ngày càng phát triển đồng thời các bạn trẻ mới lần đầu được làm trong một công ty tâm cỡ...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 4)

Nguyên tắc 7: Đầu tiên là hãy đi trên vương đạo. Hãy Fair, không thành công cũng thành nhân Nguyên tắc thứ 4 của người...

Vè Septech

Nghe vẻ vè ve Nghe vè Septech Vốn thường đi lệch So với mọi nhà Mùa Corona Nơi nơi cắt giảm Septech lạ lắm Phụ...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 3)

Nguyên tắc 5: Luôn đặt mục tiêu cao (Stretch)  Nguyên tắc kinh doanh thứ hai là “Stretch”. Stretch là từ chỉ hoạt động kéo căng...

Collaboration Day 2020

Event nhỏ, Ý nghĩ lớn Vào một buổi chiều đông hơi lạnh của tháng 12, anh Nguyễn Xuân Thu, một manager của công ty cũng...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 2)

Nguyên tắc 3: Hiểu rõ 2 loại phát triển: HỮU HÌNH và VÔ HÌNH Để tạo dựng được công ty lớn mạnh, vĩ đại, trước...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 1)

Lời mở đầu Sau khi đọc xong cuốn sách 70 Rules of SEPTENI-Hinerankai phiên bản tiếng Nhật, nhóm dịch giả gồm 7 thành viên chính...

có và không

dĩ hữu không nghĩa cố nhất thiết pháp đắc thành Đã bao giờ bạn thử nhìn bao quát nhìn thế giới đa dạng chung quanh...

Chuyện làm việc

Chuyện phải làm Một buổi họp bất thường của công ty bán đồ thực phẩm ABC được diễn ra, nguyên nhân là có nhân viên...
Scroll Up