Category: Company

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 8)

Nguyên tắc 16. Đôi khi phải mang trong mình nhiều nhân cách Trên thế giới có rất nhiều các trường phái về lãnh đạo, nhìn...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 7)

Nguyên tắc 14: Tuyển dụng cấp dưới giỏi hơn mình Giả sử bạn đang phỏng vấn và đây là vòng cuối, chỉ còn 2 ứng...

Những ngày đầu vào làm Septech

Phần1: Đi phỏng vấn  Hôm đầu tiên đi phỏng vấn ở Septech. Đợt đó công ty mình vẫn còn ở tòa Việt á.Nếu ai từng...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 5)

  Nguyên tắc 10: Duy trì nhiệt huyết Nguyên tắc kinh doanh thứ 6, đó là “Nhiệt huyết”. Trong kinh doanh, cần có năng lực...

Thuế và Bảo hiểm

Trong môi trường công ty ngày càng phát triển đồng thời các bạn trẻ mới lần đầu được làm trong một công ty tâm cỡ...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 4)

Nguyên tắc 7: Đầu tiên là hãy đi trên vương đạo. Hãy Fair, không thành công cũng thành nhân Nguyên tắc thứ 4 của người...

Vè Septech

Nghe vẻ vè ve Nghe vè Septech Vốn thường đi lệch So với mọi nhà Mùa Corona Nơi nơi cắt giảm Septech lạ lắm Phụ...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 3)

Nguyên tắc 5: Luôn đặt mục tiêu cao (Stretch)  Nguyên tắc kinh doanh thứ hai là “Stretch”. Stretch là từ chỉ hoạt động kéo căng...

Collaboration Day 2020

Event nhỏ, Ý nghĩ lớn Vào một buổi chiều đông hơi lạnh của tháng 12, anh Nguyễn Xuân Thu, một manager của công ty cũng...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 2)

Nguyên tắc 3: Hiểu rõ 2 loại phát triển: HỮU HÌNH và VÔ HÌNH Để tạo dựng được công ty lớn mạnh, vĩ đại, trước...
Scroll Up