Cách làm việc cộng tác và tích cực ở FLINTERS

Hi, I’m DuyBQ from Flinters Viet Nam. This is the 56th post of 133 days blogging challenge to commemorate the Flinters’s 10th anniversary.

Tôi luôn tự hào về môi trường làm việc mà chúng tôi đã và đang xây dựng tại FLINTERS. Trong lĩnh vực công ty phần mềm, khả năng làm việc cộng tác và thái độ tích cực đóng vai trò quan trọng trong thành công của mọi dự án. Trước bất kể thách thức nào, quy trình làm việc cộng tác và tích cực có thể được áp dụng hiệu quả. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một số phương pháp để xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ và đạt được hiệu suất cao trong công việc.

1. Tinh thần đồng đội và sự cộng tác:

– Xây dựng tinh thần đồng đội là một yếu tố quan trọng tại FLINTERS. Mọi thành viên cần thấu hiểu rằng họ đóng góp quan trọng vào thành công của dự án lớn hơn và cùng nhau, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn.

– Tập trung vào mục tiêu chung. Hãy bỏ qua các giới hạn bộ phận và dự án cụ thể, và tập trung vào mục tiêu lớn nhất – hoàn thành công việc một cách xuất sắc và đúng hẹn.

2. Đối mặt với vấn đề và tích cực trong giải quyết:

– Thay vì tìm lỗi và chỉ trích, chúng tôi tập trung vào việc tìm giải pháp. Sự cống hiến và tích cực trong việc khắc phục mọi khó khăn luôn được đánh giá cao tại FLINTERS.

3. Liên kết giữa dự án và bộ phận:

– Tích hợp giữa các dự án và bộ phận là một phần quan trọng của môi trường làm việc tại FLINTERS. Trách nhiệm không chỉ thuộc về dự án A hoặc bộ phận B, mà còn thuộc về toàn bộ tổ chức.

– Chúng tôi khuyến khích giao tiếp chặt chẽ và hỗ trợ giữa các dự án và bộ phận. Khi gặp khó khăn, chúng tôi không đợi phản ứng tiêu cực mà tận dụng cơ hội giao tiếp, đặt câu hỏi và đề xuất sự hỗ trợ nếu cần.

4. Tôn trọng và lắng nghe:

– Sự tôn trọng đối với những đóng góp của đồng nghiệp và khả năng lắng nghe ý kiến của họ là một phần quan trọng của môi trường làm việc tại FLINTERS. Điều này thúc đẩy sự đóng góp sáng tạo và xây dựng mối quan hệ tích cực.

5. Học hỏi và phát triển:

– Chúng tôi biết rằng từ mọi sai lầm và thách thức đều rút ra được những bài học quý báu. Sau khi vấn đề được giải quyết, chúng tôi luôn tập trung vào học hỏi từ kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện và phát triển kỹ năng của mình.

Môi trường làm việc tích cực dựa trên sự cộng tác và tích cực không chỉ giúp tăng hiệu suất làm việc mà còn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành viên trong tổ chức. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất dự án mà còn tạo nên sức mạnh và thành công to lớn tại FLINTERS. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực và học hỏi hàng ngày để xây dựng môi trường làm việc thúc đẩy sáng tạo và mang lại giá trị cho khách hàng của chúng tôi.

Add a Comment

Scroll Up