Category: Domain-Driven Design

Thiết kế hướng đối tượng.

Sau khi đọc cuốn Clean Architecture của tác giả Robert C. Martin, tôi chắt lọc ra những ý tưởng hay nhất và xin giới thiệu...

Domain Driven Design cho mọi người

Lời giới thiệu Chào các bạn! Sau hơn 1 năm làm việc với DDD, tôi thấy DDD thật là một tư duy mới về cách...

Distillation process in Domain-Drive Design

Overview Distillation có nghĩa là “chưng cất” (chất lỏng, rượu). Nó được hiểu là quá trình “chắt” là những gì tinh túy nhất từ một...
Scroll Up