Hệ thống khái niệm và Việc học

Như đã phân tích, ngôn ngữ thông thường có một hạn chế mang tính nội tại. Điều này dẫn đến một hệ quả tương đối hiển...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 9)

Nguyên tắc 18. Công tư phân minh “Lãnh đạo công ty không phân minh” là 1 trong “5 nguyên nhân khiến công ty phá sản”...

Hãy thử chạy với phương pháp MAF

Chạy là phương pháp tập luyện tập rẻ tiền nhất, và dễ tập luyện nhất. Bạn chỉ cần xỏ chân vào giày, và bước ra...

Implicit in Scala

1. Implicit conversion Cách thức hoạt động: Đầu tiên compiler sẽ compile code, nhưng sẽ gặp lỗi type errors. Trước khi kết thúc việc compile,...

WHY?

“People don’t buy what you do; they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 8)

Nguyên tắc 16. Đôi khi phải mang trong mình nhiều nhân cách Trên thế giới có rất nhiều các trường phái về lãnh đạo, nhìn...

CI/CD: Overview

Đợt này mình ngụp lặn trong bug nên có tìm hiểu đôi chút về DevOps để giúp ích, chủ động trong công việc, nắm được...
Scroll Up