Thuật Toán Trong ChatGPT (phần 1)

1. Bối cảnh Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Microsoft đã thông báo rằng họ được cấp phép độc quyền sử dụng GPT-3 cho các...

Một lần sửa diễn đạt

Trong công việc, tôi thường chia sẻ với đồng nghiệp là khi giao tiếp mình nên diễn đạt ngắn gọn và rõ ràng. Khi giao...

Một lần tập vẽ (case study)

Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên, một BrSE không chỉ cần đối ứng các công việc dự án mà còn phải đóng nhiều vai trò khác...
Scroll Up