WHY?

“People don’t buy what you do; they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 8)

Nguyên tắc 16. Đôi khi phải mang trong mình nhiều nhân cách Trên thế giới có rất nhiều các trường phái về lãnh đạo, nhìn...

CI/CD: Overview

Đợt này mình ngụp lặn trong bug nên có tìm hiểu đôi chút về DevOps để giúp ích, chủ động trong công việc, nắm được...

Review sách: Người dám cho đi

Bạn có thích cuốn sách này không?        Đánh giá 7/10 Sách mỏng, dễ đọc thông qua các câu chuyện ngắn Nội dung...

String vs StringBuilder vs StringBuffer in Java

Khi làm việc với chuỗi trong Java chúng ta có 3 options: String, StringBuilder, StringBuffer. Với String là immutable. Khi một chuỗi String được tạo...

Tản mạn đôi điều về hạnh phúc

Một buổi chiều thu, cả nước Việt nam của tôi cũng như Thế giới vẫn đang căng mình để chống lại đại dịch COVID-19. Khi...
Scroll Up