Thuật Toán Trong ChatGPT (phần 1)

1. Bối cảnh Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Microsoft đã thông báo rằng họ được cấp phép độc quyền sử dụng GPT-3 cho các...

Một lần sửa diễn đạt

Trong công việc, tôi thường chia sẻ với đồng nghiệp là khi giao tiếp mình nên diễn đạt ngắn gọn và rõ ràng. Khi giao...
Scroll Up