Giới thiệu Decorator pattern

1. Vấn đề Khi phát triển phần mềm việc thêm hành vi (method) cho object thường xảy ra. Để giải quyết vấn đề này ta...

Giới thiệu Builder pattern

Trong thực tế, đôi khi chúng ta cần tạo object phức tạp chứa nhiều data member. Các data member này có thể là các kiểu...

Linux Explanation

I. Linux có phải là một hệ điều hành? Một câu cửa miệng của các lập trình viên trong các cuộc nói chuyện là: “Server...

Giới thiệu về Dockerfile

Dockerfile là gì Dockerfile có thể hình dung như một script dùng để build các image trong container. Dockerfile bao gồm các câu lệnh liên...

React 101 – phần 1

Xin chào các bạn :))   Nếu là 1 developer nói chung, hay web developer nói riêng, chắc hẳn các bạn đã từng nghe hay đọc...

Overview Preactjs

Preact là gì? Preact là một thư viện JavaScript, được tuyên bố là “giải pháp thay thế 3kB nhanh cho React với cùng một API...

Redis Persistence

Redis (Remote Dictionary Server) là một NoSQL rất phổ biến hiện nay. Nó được sử dụng như là 1 database, caching hay 1 message broker....

Django – User and authentication

Xin chào mọi người, tiếp tục series về Django framework của team, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu đến User và authentication nhé! User...
Scroll Up