mẹo đặt password

— Lưu ý (disclaimer) —- bài viết chỉ giúp cho việc nhớ password dễ hơn một chút, còn bạn vẫn phải nhớ nó ngoài ra,...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 10)

Nguyên tắc 20. Thử phản biện lại một tiền lệ Trong hoạt động kinh doanh, chúng ta thường được lưu ý về nhiều loại quy...

Hệ thống khái niệm và Việc học

Như đã phân tích, ngôn ngữ thông thường có một hạn chế mang tính nội tại. Điều này dẫn đến một hệ quả tương đối hiển...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 9)

Nguyên tắc 18. Công tư phân minh “Lãnh đạo công ty không phân minh” là 1 trong “5 nguyên nhân khiến công ty phá sản”...

Hãy thử chạy với phương pháp MAF

Chạy là phương pháp tập luyện tập rẻ tiền nhất, và dễ tập luyện nhất. Bạn chỉ cần xỏ chân vào giày, và bước ra...

Implicit in Scala

1. Implicit conversion Cách thức hoạt động: Đầu tiên compiler sẽ compile code, nhưng sẽ gặp lỗi type errors. Trước khi kết thúc việc compile,...
Scroll Up