Tag: kaizen

Business Rules & Use Story in Agile/Scrum

Overview/Giới thiệu Blog này ghi lại một số nhận định và sự liên quan giữa business rule (BR) và user story (US) kèm theo một...

Distillation process in Domain-Drive Design

Overview Distillation có nghĩa là “chưng cất” (chất lỏng, rượu). Nó được hiểu là quá trình “chắt” là những gì tinh túy nhất từ một...
Scroll Up