Tag: kanban

Kanban: Next Moves from Scrum

Summary/Tổng kết Bài viết sau nói về lý do, cách tiến hành chuyển đổi khung làm việc từ Scrum sang Kanban đối với dự án...
Scroll Up