How to Read “Scrum Field Guide” book – A short review

Giới thiệu

“The Scrum Field Guide: Practical Advice for Your First Year (Agile Software Development Series)” hay còn được gọi tắt là “Scrum Field Guide” (SFG) là một cuốn sách dành cho những người mới bắt đầu Scrum được viết bởi Mitch Lacey. Phiên bản hiện có trên thị trường là phiên bản một. Phiên bản hai hiện đang chấp bút và theo tác giả, có thể sẽ được phát hành vào tháng 11 năm 2015.

Đây là cuốn sách viết theo phong cách kể chuyện với cách tiếp cận tự nhiên, đọc nhanh và dễ như một cuốn tiểu thuyết.

Cấu trúc sách “Scrum Field Guide”

Sách được chia làm 4 phần chính như sau.

Chapter 1 Scrum: Simple, Not Easy

Chương mở đầu, chuyển tải một ví dụ và thông điệp tới người đọc “Scrum dễ tiếp cận, nhưng khó làm chủ.”

Part I Getting Prepared

Thứ tự các bước thành lập một nhóm Scrum, từ bước lobby nội bộ tới việc thành lập chính thức nhóm. Scrum.

Part II Field Basics

Những yếu tố cơ bản quan trọng khi triển khai Scrum thực tế.

Part III First Aid

Những việc cần làm khi chạy các sự kiện (cuộc họp) Scrum.

Part IV Advanced Survival Techniques

Các ví dụ cao cấp hơn

Cuốn sách gồm 30 chương, 365 trang chia làm bốn phần như trên.

Các chương được chia thành các phần nhỏ theo cấu trúc như sau,

  1. Vài dòng tổng kết toàn bộ chương,
  2. The Story: Một câu chuyện thực tế làm tiền đề khơi gợi chủ đề cho các phần còn lại của chương,
  3. The Model: Mô hình hóa “Câu chuyện” trong phần trước. Mỗi ý chính được chia thành một phần nhỏ với ý chính là tên của phần đó,
  4. Key to Success: Chìa khóa tới thành công. Mỗi ý chính được chia thành một phần nhỏ với ý chính là tên của phần đó.

Thứ tự đọc

Cuốn sách được viết theo phong cách kể chuyện và tương đối dễ tiếp cận.

Nên đọc trước phần forward và preface để nắm được thông tin chính.

Tiếp theo là đọc mục lục. Các ý chính và kết luận thể hiện rõ trong tiêu đề các chương. Với người đọc có kinh nghiệm, việc đọc mục lục có thể tiết kiệm nhiều thời gian và giúp rút ngắn thời gian hấp thu kiến thức từ sách. Với người mới với Scrum, vẫn nên đọc trước mục lục, sau đó đọc các chủ đề theo chương và quay lại (để recap) nội dung cuốn sách thông qua việc đọc lại mục lục.

Nói chung, các chương trong sách SFG là một chủ đề riêng biệt, có thể đọc theo thứ tự chương bất kỳ.

Người đọc có thể đọc theo từng chương theo thứ tự, từng phần theo thứ tự.

Riêng với mỗi chương, nên đọc theo thứ tự từ “tổng kết” tới “story”, “model” và cuối cùng là “key to success”.

Mẹo vặt

  1. Nên dùng bút hightlight lại những phần mình cần chú ý,
  2. Nên đọc lại sách, hoặc chương vài lần để trải nghiệm lại tình huống,
  3. Lần đầu nên đọc nhanh và đánh dấu lại bằng bút hightlight,
  4. Lần đầu nên đọc lướt, highlight trong timebox 10 phút với mỗi chương,
  5. Xem các hình, bảng trong sách – rất trực quan dễ hiểu,
  6. Các ý chính là tên của các phần trong từng chương. Highlight các phần này. Đây là những ý chính của cuốn sách.

Lời kết

SFG là một cuốn sách dễ đọc, thích hợp cho người mới tiếp cận Scrum, với nhiều ví dụ và tình huống cụ thể có thể giúp người đọc rút kinh nghiệm và áp dụng trong thực tế.

Add a Comment

Scroll Up