Tag: Ruby on Rails

[Blogging Rails – 02] MVC in Rails

  Để tiếp tục cho loạt bài về rails tutorial, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về khái niệm MVC trong Rails....

[Blogging Rails] Mở Đầu

I. Giới Thiệu 1. Ruby on Rails Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro...

Rails 4 vs Rails 3

I. Giới thiệu 1. Ruby Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng do một tác giả người Nhật tên là Yukihiro Matsumoto phát...
Scroll Up