Category: Tips

Hệ thống khái niệm và Việc học

Như đã phân tích, ngôn ngữ thông thường có một hạn chế mang tính nội tại. Điều này dẫn đến một hệ quả tương đối hiển...

JVM GC cho người chưa biết

Mục đích của bài viết. Vào một ngày đẹp trời, một nhóm bạn trẻ vào hỏi tôi, một anh supporter, vào tư vấn giúp nhóm...

Giới thiệu về Google Colab

Google Colaboratory Là Gì? Google Colaboratory (gọi tắt là Google Colab hay Colab) là một sản phẩm của Google Research. Colab dựa trên Jupyter Notebook,...

thơ về cây tre (bài lược dịch)

見えないところで つながりあって 生きているのは 竹だけではない 東井 義雄(とおい よしお) 1912年、兵庫県生まれ 「仏の声を聞く」(柏樹社)より chúng vốn kết nối nơi ẩn dấu vô hình nên sự sống đâu chỉ ở từng cây tre (Yoshiyo Tooi)...

Học việc nhanh tiến bộ với 3 thói quen

dịch từ link gốc: https://toyokeizai.net/articles/-/307168 tác giả: Shimamura Kimitoshi, Koushi Vision CEO Thế lưỡng nan [phải nhanh chóng đào tạo người mới] [thế nhưng bận rộn suốt ngày...

Bug & Cách report bug hiệu quả

Hiệu quả, thử suy nghĩ xem như thế nào thì được cho là hiệu quả? Là làm sao nêu lên được vấn đề đang gặp...

Mẹo tìm kiếm hiệu quả trên Google

Hàng triệu người sử dụng Google Search hàng ngày với những mục đích khác nhau. Học sinh dùng để học tập, những người kinh doanh...
Scroll Up