Tag: 70 Rules of SEPTENI-Hinerankai

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 5)

  Nguyên tắc 10: Duy trì nhiệt huyết Nguyên tắc kinh doanh thứ 6, đó là “Nhiệt huyết”. Trong kinh doanh, cần có năng lực...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 4)

Nguyên tắc 7: Đầu tiên là hãy đi trên vương đạo. Hãy Fair, không thành công cũng thành nhân Nguyên tắc thứ 4 của người...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 3)

Nguyên tắc 5: Luôn đặt mục tiêu cao (Stretch)  Nguyên tắc kinh doanh thứ hai là “Stretch”. Stretch là từ chỉ hoạt động kéo căng...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 2)

Nguyên tắc 3: Hiểu rõ 2 loại phát triển: HỮU HÌNH và VÔ HÌNH Để tạo dựng được công ty lớn mạnh, vĩ đại, trước...

70 Rules of SEPTENI-Hinerankai (phần 1)

Lời mở đầu Sau khi đọc xong cuốn sách 70 Rules of SEPTENI-Hinerankai phiên bản tiếng Nhật, nhóm dịch giả gồm 7 thành viên chính...
Scroll Up