Tag: tính chuyên nghiệp

tản mạn Năng lực vận hành #1

bài viết thể hiện quan điểm cá nhân viewer discretion is advised Như đã phân tích trong bài trước: Năng lực trả lời các câu hỏi...

tản mạn Năng lực giải trình

bài viết thể hiện quan điểm cá nhân viewer discretion is advised tiếp theo bài trước VIII. Những hạn chế vận hành: năng lực giải trình...

Một lần sửa diễn đạt

Trong công việc, tôi thường chia sẻ với đồng nghiệp là khi giao tiếp mình nên diễn đạt ngắn gọn và rõ ràng. Khi giao...
Scroll Up