Category: TypeScript

Function trong TypeScript

Mỗi khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới thì ai cũng phải đi từ cơ bản đến nâng cao....

Decorators trong TypeScript

Decorators là một công cụ rất hữu ích khi viết các ứng dụng bằng Typescript. Nếu bạn đã từng làm việc các ngôn ngữ hay...

10 phút làm quen với Typescript

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng bước đầu làm quen với Typescript. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn đã biết javascript cơ bản...

Typescript: Generic type

Trước khi đọc bài viết này bạn hãy bỏ ra 5 phút để tìm hiểu về Typescript cơ bản. Sau khi đọc xong bài viết...
Scroll Up