Category: Company

7 strengths of Kamishina

Tình cờ đọc được email của một bạn người Nhật công tác ở HQ Septeni Japan, mình thấy khá thú vị nên đã xin phép...

Chuyện nhỏ

Tôi thường quan sát thấy mọi người hay phát điên vì những người khác nghĩ không giống mình 🙂 Có vẻ con người khá giỏi...

Kanban: Next Moves from Scrum

Summary/Tổng kết Bài viết sau nói về lý do, cách tiến hành chuyển đổi khung làm việc từ Scrum sang Kanban đối với dự án...

Agile Estimation – Change Your Mindset

Summary/Tổng kết Với tư duy cũ, việc vô lý là lên kế hoạch, định giá trước khi dự án (phần mềm) bắt đầu là chuyện...
Scroll Up