Day: January 5, 2016

Agile Estimation – Change Your Mindset

Summary/Tổng kết Với tư duy cũ, việc vô lý là lên kế hoạch, định giá trước khi dự án (phần mềm) bắt đầu là chuyện...

Gulp là gì?

Tham gia vào dự án mới điều đầu tiên mình nghĩ đến là cần xây dựng một builder cho Frontend web application. Một trong những...
Scroll Up