Sau khi đọc cuốn Clean Architecture của tác giả Robert C. Martin, tôi chắt lọc ra những ý tưởng hay nhất và xin giới thiệu...