Day: September 16, 2019

Cloud audit hay kiểm soát trên cloud

Tại sao cần kiểm soát (audit)? Với con người, mắc lỗi, gặp sai lầm là một phần của cuộc sống. Từ sai lầm gặp phải,...
Scroll Up