Nối tiếp phần trước, xin giới thiệu tới các bạn nguyên tắc số 12, 13 trong số 70 nguyên tắc được đúc kết qua...