Author: Bui Quang Duy

What is polymorphism?

Trong quá trình nghiên cứu về Scalaz và TypeClasses mình thấy cần phải nói chi tiết hơn về Polymorphism, tham khảo trên @wikipedia thì có...

On Currying and Partial Function Application

Currrying và Partial Function Application là hai khái niệm khá thú vị trong Functional Programming, để hiểu được bản chất của chúng không phải khó,...

The For-Comprehension in Scala

Hôm nay mình sẽ giới thiệu một Special Notation trong Scala đó là For Comprehension. Không đơn thuần chỉ là xử lý lặp trong một...

Either Type In Scala

Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một kiểu đặt biệt trong Scala, đó là Either. Theo định nghĩa trên trang: http://www.scala-lang.org/api/rc2/scala/Either.html Represents a value...

Error Handling in Scala

Có nhiều cách để Error Handling trong Scala, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Hãy nhìn ví dụ dưới đây: val coffeePrice = 10...

Gulp là gì?

Tham gia vào dự án mới điều đầu tiên mình nghĩ đến là cần xây dựng một builder cho Frontend web application. Một trong những...

Giới thiệu chung về React JS

Mình sẽ bắt đầu chuỗi các bài viết về React JS với cách tiếp cận của một người chưa biết gì về React JS, chính...
Scroll Up