Author: Bùi Văn Hoàng

Error handling – functional ways

Handling error là việc cực kì quan trọng dù bạn có sử dụng bất kì ngôn ngữ nào, có rất nhiều cách để handle error,...

[Data-Science] Tổng quan

Digital Transformation Đối với các doanh nghiệp, ngày nay, khách hàng của họ, sản phẩm của họ, hoạt động kinh doanh của họ, và đối...
Scroll Up