Author: Chuong Nguyen Van

Redis Persistence

Redis (Remote Dictionary Server) là một NoSQL rất phổ biến hiện nay. Nó được sử dụng như là 1 database, caching hay 1 message broker....

String và String Pool trong Java

1. String là gì? Chúng ta chắc hẳn đã rất quen thuộc với String khi code Java. Với định nghĩa String từ Oracle như sau:...
Scroll Up