Author: Đỗ Xuân Thắng

Download album trên ZingMP3

Tháng bảy đến rồi, tự nhiên mình lại muốn nghe nhạc của July. Mở album Những bài hát hay nhất của July ra nghe thôi...

Viết chatbot với fbchat trong Python

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Facebook Chat (Messenger) với fbchat thông qua một số ví dụ cơ bản. Cài đặt...

Dùng scala để crawler dữ liệu

Xin chào, mình là Thắng Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng scala để crawler dữ liệu từ website, mà cụ thể ở...

Streams trong Scala

Stream là gì? Một stream giống như một list, ngoại trừ việc các phần tử của nó có tính lazy. Do vậy mà stream có...

String Interpolation trong Scala

Kể từ phiên bản Scala 2.10.0, Scala cung cấp thêm cơ chế mới để tạo ra chuỗi từ dữ liệu của bạn: String Interpolation. String...

Pattern Matching trong Scala

Blog này viết về Pattern Matching, một nội dung khá là thú vị trong Scala Vấn đề: Bạn cần chọn ra một hoặc nhiều pattern...
Scroll Up