Author: Ho Danh Chuan

Giới thiệu Ionic Framework

1. Introduction/ Giới thiệu   Ionic là một framework dùng để phát triển ứng dụng hybrid dựa trên HTML5. Một ứng dụng hybrid là một...

Swift: An Introduction

Khái quát Swift là một ngôn ngữ lập trình mới được Apple trình diễn ở sự kiện WWDC 2014. Nó được Apple giới thiệu như...
Scroll Up