Author: Ngọc Khánh Nguyễn

Blockchain overview

Trong xã hội hiện tại, Bitcoin đang là một từ khoá mà rất nhiều người dù người đó đang hoạt động ở bất cứ ngành...

OAuth2 Simplified

Phần này mô tả OAuth 2.0 ở định dạng được đơn giản hóa để giúp nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ triển...
Scroll Up