Author: Nguyen Thanh Tung

Zero-copy và tối ưu data transfer

Nhiều ứng dụng hiện nay có nhiệm vụ transfer data từ nguồn (Disk, Socket…) mà không cần thiết thay đổi nội dung (VD: webpage asset...

Microservices và Phản-khuôn-mẫu

Thiên Chúa tạo ra… ánh sáng và bóng đêm, thiên đường và địa ngục… Người tạo ra vạn vật theo cặp đối lập, tương xứng...

Flux – Xương sống của Facebook React

Chắc hẳn bạn cũng đã nghe qua về  framework client-side của Facebook là React. Đó là 1 framework javascript mạnh mẽ. Tuy nhiên ít người...
Scroll Up