Author: Nguyen Thi Thu Hang

Decision table (Bảng quyết định)

1. Khái niệm Decision table testing  Khi thực hiện viết testcase, chúng ta sẽ có 2 điểm cần cân nhắc : – Độ bao...

Hướng áp dụng Scrum vào SepTech

  Dựa trên tinh thần của Scrum, Artifacts, Events, Roles chúng tôi đã thảo luận và đưa ra các ý kiến để xây dựng mô...

SCRUM MASTER ở septeni-technology

1. Sơ lược về SCRUM framework (Sưu tầm) SCRUM là khung làm việc trong đó các vai trò được phân định rõ ràng, các sự...
Scroll Up