I) Akka actor 1) Thư viện akka actorAkka Actor là một thư viện mã nguồn mở được phát triển nhằm giúp các lập trình viên...