I, Giới thiệu NGINX và Apache là 2 web server (máy chủ web) phổ biến và đang được sử dụng rộng rãi hiện nay. Trước...