Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của internet kéo theo xu hướng mua sắm của đại bộ phân cư dân trên thế giới...