Tôi mới bỡ ngỡ nhao vào mảng lập trình game này, còn rất nhiều khó khăn nhưng cũng mạnh dạn viết. Mong mọi người có...