Category: Problem Solving

[ review sách] Tư duy hệ thống

Đây là review sau khi đọc xong cuốn “ Tại sao cách giải quyết của người nọ luôn hữu hiệu ? ( tạm dịch )”...

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Lời nói đầu Kỹ năng giải quyết vấn đề là một phạm trù rất rộng mà chắc hẳn mỗi chúng ta đã không dưới 1...
Scroll Up