Với yêu cầu từ các dự án của công ty, một trong những điểm bắt buộc trước khi release dự án là phải PASS qua...